Vergoeding, verwijzing, garantie

Verwijzing en vergoeding

Wanneer u een verwijsbrief van uw arts heeft ontvangen kunt u bij HaarCreaties terecht voor een haarwerk.
De basisvergoeding in 2020 is € 443,00 per 12 maanden.

Wij regelen voor u de financiële afhandeling van uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar en brengen dit bedrag in mindering op de factuur die u van ons ontvangt. Afhankelijk van uw eventuele aanvullende verzekering ontvangt u bovenop deze basisvergoeding nog een extra vergoeding.
Soms kunt u in aanmerking komen voor een reserve haarwerk. Hiervoor vraagt u eerst een verwijsbrief met medische indicatie aan bij uw arts en vervolgens toestemming bij uw zorgverzekeraar.
Houdt overigens ook rekening met uw eigen risico.
Afhankelijk van uw inkomen kan het mogelijk zijn een extra vergoeding van de sociale dienst te ontvangen.

 Garantie

Haarwerken van echt haar:
1. Kwaliteit: Elk Haarwerk is gecontroleerd op fabrieks- en materiaalfouten, waarvoor u gedurende 6 maanden garantie op de pasvorm, binnenwerk en fabricagefouten heeft. Wanneer er desondanks klachten ontstaan gelden de onderstaande garantiebepalingen.

2. Garantie: De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
3. Garantietermijn: De garantietermijn bedraagt 6 maanden, en begint op de datum die vermeld is op het aankoopbewijs. De garantieregeling geldt bij normaal gebruik en onder voorwaarde van erkenning van de klacht door HaarCreaties.
4. Garantiefonds NVHO: Waarborg tot een garantieregeling van minimaal zes maanden bij bijzondere omstandigheden.
5. Uitsluiting van garantie: Normale slijtage, beschadiging en verkleuring die verwacht mag worden van het product. Schade die ontstaan is door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud of reparaties die zijn uitgevoerd door een ander dan HaarCreaties of zonder schriftelijke toestemming van HaarCreaties, beschadiging door scherpe voorwerpen of door hitte.

Synthetische haarwerken:
Hiervoor geldt een garantie van 3 maanden, onder dezelfde voorwaarden.


Klachten regeling

In de afgelopen 20 jaar zijn alle klanten naar tevredenheid geholpen, ook wanneer er zich een probleem voordeed met een haarwerk. Pruiken maken is een ambacht en dus mensenwerk. We streven naar perfectie en leveren het meest perfecte wat ons inziens verkrijgbaar of technisch gezien maakbaar is, aangepast aan de specifieke wensen van de klant.

Desalnietemin zou het kunnen voorkomen dat er een klant is die een klacht heeft betreffende een geleverd haarwerk, of misschien een behandeling. Zoals we bij HaarCreaties gewend zijn is alles bespreekbaar en wordt elke klant serieus genomen. Wij gaan uit van een samenwerkingsverband. Vanuit deze grondhouding en instelling zijn tot nu toe alle situaties opgelost.

Tegenwoordig zijn we verplicht om een klachtenprocedure op te stellen, een klachtenformulier te hebben klaar liggen en een onafhankelijke klachtencommisie op te richten. Dit alles om tegenwoordig in aanmerking te komen voor erkenningen en contracten.
HaarCreaties hanteert de meest humane klachtenregeling : van mens tot mens.

Bij HaarCreaties bent u verzekerd van ervaring, deskundigheid, en de beste intenties, dus wij hoeven geen stempels van een SEMH of ANKO, organisaties met de beste bedoelingen voor kappers die het haarwerkvak in willen en niet noodzakelijk voor HaarCreaties.

En, omdat we o.a. hierdoor geen extra kosten maken en geloven in de kracht van eenvoud, kunnen we de tarieven scherp houden: HAARCREATIES HANTEERT DE LAAGSTE TARIEVEN VOOR HAARWERKEN.
Voel je welkom!