Vergoeding en regelingen

Verwijzing en vergoeding
HaarCreaties heeft contracten met zorgverzekeraars (VGZ, IZZ, IZA, Univé, CZ, OHRA, Delta Lloyd) en declaratie afspraken (  Zilveren Kruis Achmea , FBTO, Multizorg, De Amersfoortse, ONVZ, ASR) en draagt zorg voor de financiële afhandeling wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding.
Wanneer u een verwijsbrief van uw arts heeft ontvangen kunt u bij HaarCreaties terecht voor een haarwerk.
De basisvergoeding in 2016 is € 418,50 per 12 maanden.

Wij regelen voor u de financiële afhandeling van uw vergoeding voor u bij uw zorgverzekeraar en brengen dit bedrag in mindering op de factuur die u van ons ontvangt. Afhankelijk van uw eventuele aanvullende verzekering ontvangt u bovenop deze basisvergoeding nog een extra vergoeding.  Soms kunt u in aanmerking komen voor een reserve haarwerk. Hiervoor vraagt u eerst een verwijsbrief met medische indicatie aan bij uw arts en vervolgens toestemming bij uw zorgverzekeraar.  Houdt overigens ook rekening met uw eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen kan het mogelijk zijn een extra vergoeding van de sociale dienst te ontvangen.

 

Garantie
Haarwerken van echt haar:
1. Kwaliteit: Elk Haarwerk is gecontroleerd op fabrieks- en materiaalfouten, waarvoor u gedurende 6 maanden garantie op de pasvorm, binnenwerk en fabricagefouten heeft. Wanneer er desondanks klachten ontstaan gelden de onderstaande garantiebepalingen.

2. Garantie: De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
3. Garantietermijn: De garantietermijn bedraagt 6 maanden, en begint op de datum die vermeld is op het aankoopbewijs. De garantieregeling geldt bij normaal gebruik en onder voorwaarde van erkenning van de klacht door HaarCreaties.
4. Garantiefonds NVHO: Waarborg tot een garantieregeling van minimaal zes maanden bij bijzondere omstandigheden.
5. Uitsluiting van garantie: Normale slijtage, beschadiging en verkleuring die verwacht mag worden van het product. Schade die ontstaan is door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud of reparaties die zijn uitgevoerd door een ander dan HaarCreaties of zonder schriftelijke toestemming van HaarCreaties, beschadiging door scherpe voorwerpen of door hitte.

Synthetische haarwerken:
Hiervoor geldt een garantie van 3 maanden, onder dezelfde voorwaarden.

Klachten regeling
In de afgelopen 18 jaar zijn alle klanten naar tevredenheid geholpen, ook wanneer er zich een probleem voordeed met een haarwerk. Pruikenmaken is een ambacht en dus mensenwerk. We streven naar perfectie en leveren het meest perfecte wat ons insziens verkrijgbaar of technisch gezien maakbaar is, aangepast aan de specifieke wensen van de klant.

Desalnietemin kan het voorkomen dat er een klant is die een klacht heeft betreffende een geleverd haarwerk, of misschien een behandeling. Zoals we bij HaarCreaties gewend zijn is alles bespreekbaar en wordt elke klant serieus genomen. Vanuit deze grondhouding en instelling zijn tot nu toe alle lastige situaties opgelost.

Tegenwoordig zijn we verplicht om een klachtenafhandeling op te stellen, een klachtenformulier te hebben klaar liggen en een onafhankelijke klachtencommisie op te richten. Dit alles om tegenwoordig in aanmerking te komen voor een contract met een zorgverzekeraar.
HaarCreaties hanteert de klachtenregeling zoals deze is opgesteld door de NVHO, de Nederlandse Vereniging voor Haarwerk Ondernemers:  http://www.nvho.nl/media/doc/nvho_klachten_protocol_04.pdf